Written by BIMCRONE

İnşaat Sektöründe Hangi Proje Tipleriyle Sıklıkla Karşılaşıyoruz?

Bir yapının inşası sırasında görmekte olduğumuz 4 çeşit proje tipi vardır. Bunlar statik mimari mekanik ve elektrik projesidir. Mimari projede amaç bina kullanıcıların istekleri göz önünde bulundurularak şekillendirilmektedir. Statik projeamacı ise mimari projenin binanın taşıma sisteminden etkilenmeyecek şekilde yapılmasıdır. Daha sonrasında bu mimari ve statik projeye uygun olucak şekilde mekanik tesisat ve elektirk projeleri gelir.

1-Statik Proje

 

Statik projeler mimari projelere uygun olarak inşaat mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ölçekler yapı özelliği ve büyüklüğüne göre hazırlanır. Çelik, yığma, betonarme ve buna benzer yapıların türlerine uygun olarak tüm kat planları, kesitleri ve detayları hesaplanmaktadır.

2-Mimari Projeler

 

Mimari proje; mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet plânı, bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunduran yapı projelerinden meydana gelmektedir.

3-Mekanik Proje

 

Mekanik tesisat projesinin hazırlanabilmesi için bir çok çalışma gerekmektedir. Tuğla Ytong gibi aplikasyon malzemelerinin ısı kayıplarının da hesabı yapılarak mimari yapının özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda yapının ihtiyacı olan ısıtma soğutma gibi mekanik ihtiyaçların mühendislik meziyetleriyle karşılanması beklenir.

 

4-Elektrik Projesi

Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı hazırlanan binanın elektrik ihtiyacını karşılayacak olan projelerdir.

 

Referanslar

Mimarlik.org

Mimarist.org

Istanbul.imo.org.tr

https://www.bluetecmne.com/blog/a-guide-to-mechanical-consultancy-in-singapore/

theengineeringcommunity.org

 

 

Eray BURUKOĞLU