Written by BIMCRONE

Otoyol Projelerinde BIM Kullanımı

Sektörde otoyol projelerini dizayn, inşa etmek ve bu inşanın güncel durumunu, performansını takip etmek için yenilikçi dijital teknolojilere karşı sürekli ve artan bir kullanım vardır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) otoyol projeleri de dahil olmak üzere bir çok endüstriyel ve altyapı gibi projelerde çok hızlı bir şekilde kabul görmüştür.

Genel anlamda, bir iş sürecinde bir karar ne kadar erken verilirse, MacLeamy diyagramından da görülebileceği gibi, maliyet ve zaman gibi önemli proje değişkenleri üzerindeki potansiyel olumlu etkisi o kadar büyük olur.

 

Örneğin, planlanan bir otoyol güzergahının, kavşaklar ve yapılar gibi gerekli tüm elemanları ile birlikte gerçekçi bir 3D ortamında gözden geçirilmesi, planlama aşamasında karmaşık ve maliyetli değişikliklerin önlenmesinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Daha sonraki tasarım süreci boyunca tasarımcılar, müşterinin bütçesi ve gereksinimleri doğrultusunda kapsam, program ve maliyet arasında bir denge sağlamalıdır. Herhangi bir değişiklik paraya mal olabilir ve zaman kaybına neden olabilir. Geleneksel tasarım yöntemleri, genellikle maliyet tahminleri ve çizelgeleme bilgileri üretmek için önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir. Ancak BIM kullanımı ile tüm çizelgeler, metrajlar ve diğer hayati çok hızlı bir şekilde elde edilebilir. Bu basitleştirme, tasarımcı ve proje ekibinin tasarım sürecinin doğruluğu üzerinde sıkı bir kontrol sahibi olmasını sağlar, zahmetli elle yapılan doğrulamayı ortadan kaldırır ve maliyet verimliliğini ve işbirliğini geliştirir.

Proje detaylı tasarıma geçerken çok büyük miktarda veri oluşacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından ikizini oluşturduğumuz bu dijital model yükleniciye iletilir. BIM modeli, tasarımcılar ve müteahhitler arasındaki veri transferini de iyileştirir. Bu şekilde sağlanan bilgi miktarı ve sistematik organizasyonu, kağıt temelli veri aktarımından çok daha etkilidir.

İlk BIM sözleşmeleri, sisteme gelen revizyonların sayısında bir azalma gösterdi (%2-%12). BIM uygulaması, veri alışverişini standartlaştırma ihtiyacı konusunda kuruluş içinde farkındalığı artırdı.

BIM uygulaması, inşaattan projeye ve oradan teknik ofislere gelen verileri doğrulamak için proje ekiplerinde farkındalığı artırdı kolaylıklar sağladı. Belge tedarik süreleri, geleneksel süreçlere kıyasla beş kat azaldı.

Yukarıda bir otoyol projesinde yönetici konumunda bulunan ekipler için yapılan bir anket çalışması bulunmakta. Bu ankete göre otoyol projelerinde BIM metodolojisi;

  • En çok faydayı görsellik sağlayarak projenin gidişatı konusunda daha sağlıklı bir fikir elde etmemizi sağlıyor.
  • Multidisipliner bir sektörde koordinasyon ve işbirliğini arttırıyor.
  • Revizyonları minimuma indirmek için dizayn optimizasyonu sağlanabiliyor.
  • Dizaynda yapılan yanlışları gözler önüne seriyor.
  • İnşaatın bir simülasyonunu önceden deneyimleme şansınız oluyor
  • 3D model üzerinde çok hızlı değişiklikler yapılabiliyor.
  • Multidisiplinler arasındaki veri paylaşımını çok efektif bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
  • Projeye dahil olan büyün paydaşlar tek bir model üstünden bütün güncellemeleri takip edebiliyor
  • Daha az kağıt işçiliği ile veri paylaşımında daha düzenli bir sistem ve hızlılık sağlanıyor.

 

Çeşitli Tasarımcılar Tarafından Modellenmiş Otoyol Projeleri

Bim metodolojisi kullanılarak inşaa edilmiş olan Peljesac Köprüsü

 

Referanslar:

Building Information Modelling (BIM) Implementation for Highway Project from Consultant’s Perspectives in Malaysia

E Halim1, A Mohamed2 and M S Fathi1

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/971/1/012003/pdf

 

Building Information Modelling (BIM) for road infrastructure: TEM requirements and recommendations/2021/United Nations

 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/2017495_E_pdf_web.pdf

 

Building Information Modeling (BIM) Practices in Highway Infrastructure/ 2021/FHWA Global Benchmarking Program Report

https://international.fhwa.dot.gov/pubs/pl21024/fhwa_pl21024.pdf

 

 

ERAY BURUKOĞLU