İşinizi BIMCRONE ile kolayca takip edin.

BIMCRONE ile şantiye ekipleriniz ayrı bir rapor hazırlamaya gerek kalmadan devam eden, başlamaları ve bitirmeleri gereken işler hakkında bilgilendirilir. Ekipleriniz, 3D plan üzerinde hangi yapı elemanlarının yapılacağına, hangi malzemenin kullanılacağına kolayca ulaşabilir ve şantiyede anlık olarak ilerleme bilgilerini sisteme gönderebilir. Tamamlanan işler için kabul süreçleri otomatik olarak tetiklenir. Kabul memurları, tamamlanan işlerle ilgili bildirimleri BIMCRONE üzerinden almakta ve kabul, ret, kısmi kabul gibi durumları içeren iş akışları ile kabul süreçlerini tamamlamaktadır. Biten işler hakediş raporlarında raporlanmakta ve bu işlerin hakedişleri BIMCRONE üzerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Revize Maliyetlerinizi En Aza İndirin

BIMCRONE, iş planı ve tasarım değişiklikleri yapılır yapılmaz ofiste alınan kararların şantiyede görülmesini sağlar. En son bulut teknolojilerini kullanan BIMCRONE, tüm verilerinizi tek bir ortak veritabanında tutar, bu sayede teknik ofis tarafından yapılan bir değişiklik anında şantiye ile paylaşılır. Bu koordinasyon düzeyi ile hatalı üretimlerin önüne geçilmekte ve dolayısıyla oluşacak düzeltme maliyetleri önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Şantiyedeki değişiklikleri şantiyede kaydedin.

Ne kadar detaylı planlama yapılırsa yapılsın, üretim sırasında değişiklikler yapılması gerekir. Bu değişiklikler kağıt üzerinde veya sözlü olarak yapılabilir. BIMCRONE, bu değişikliklerin resimlerinin veya tutanakların görüntülerinin 3D planda ilgili yapı elemanına kalıcı olarak kaydedilmesini sağlar. Bu şekilde, gelecekteki ihtilaflardan arınmış, reddedilemez kayıtlar oluşturulur. Bu kayıtlar çakışmaları önlemeye yardımcı olur.

Vakit Kaybetmeyin BIMCRONE kullanmaya hemen başlayın!

BIMCRONE

Referanslar