Written by BIMCRONE

BIM Seviyeleri

Building Information Modelling(BIM) ile hedefin, yapının dijital ikizinin hazırlanması, yaşatılması olduğundan bahsetmiştik. Firma ve projelerin BIM durumlarının belirlenmesi için iki farklı kategori var, boyutlandırma ve seviyelendirme. Boyut konusuna başka bir yazıda değineceğim, bu yazı seviyelendirme hakkında.

Peki nedir bu seviyelendirme konusu ?

BIM üzerinden seviyelendirme yapıya ait bilgilerin elektronik ortamda olması ve ekiplerin birlikte çalışma oranları dikkate alınarak ölçülür.

BIM Seviye 0 :

Sadece yapının 2D çiziminin olduğu, herhangi bir dijital içeriğin üretilmediği, kayıt altına alınmadığı durumdur.

Ekipler arası veri paylaşımı yoktur. Tüm paydaşların, ayrı kopyalar(versiyonlar) halindeki kağıt çıktılar üzerinden proje bileşenlerini takip ettiği durumdur.

BIM seviye 1 :

Yapının 3D çiziminin var olduğu, kısıtlı verinin elektronik olarak üretildiği seviyedir.

Ekipler arasında veri paylaşımının olmadığı, ekip/paydaşların kendi kopyaları üzerinden proje bilgilerini takip ettiği senaryodur.

BIM Seviye 2 :

Yapıya ait 3D mimari plan, iş planı vb. yapıya ait bilgilerin elektronik olarak üretildiği, saklandığı, takip edildiği durumdur.

Ekipler arasında veri paylaşımının aktarılabilir dosya türleri ile yapıldığı yöntemdir. Güncellenen herhangi bir veri, tüm paydaşlar ile e-posta,ftp, sunucu vb ortamda aktarılır. Ekipler arasında eş zamanlı bilgi paylaşımı yoktur.

BIM Seviye 3 :

Yapıya ait bileşenlerden 3D mimari plan, iş planı ve maliyet-metraj gibi kritik tüm bilgilerin elektronik olarak üretildiği, saklandığı, takip edildiği durumdur.

Ekipler arası tam bir iş birliği durumudur. Tüm ekiplerin aynı veriyi, aynı ortamdan, son ve güncel hali ile görebildiği tam bir bütünlük içerisinde ve beraber üretme halidir.

Bu seviye openBIM olarak adlandırılır, ideal ve en üst BIM seviyesidir.

BIMCRONE yapıya ait dijital içerikleri tek bir ortamdan erişilebilmesi ile BIM 3 seviyesinde hizmet veren bir çözümdür. Mobil versiyonu ile şantiye verisini anlık alabilmeye, cloud alt yapısı ile tüm verinin entegre edilmesine imkan tanır. Şantiyeden, teknik ofise, yükleniciden, üst yönetime kadar tüm kullanıcıların aynı veriyi, farklı yetkiler ile erişebilmesine imkan tanır.

#bimcrone #bimlevels #bimmanager #buildinginformationmodelling #bim

 

Nesrin AKIN ÖZTABAK