Written by BIMCRONE

BIMCRONE , ITU Çekirdek Çatısı Altına Girdi.

Tübitak 1512 desteğiyle kurulan Epikron Teknoloji’nin geliştirdiği BIMCRONE yazılımı İTÜ Çekirdek’e kabul edildi.

BIMCRONE, bir inşaatın tüm süreçlerini gerçek zamanlı verilerle izlenebilen, raporlanabilen ve yönetilebilen bir bulut yazılım çözümüdür.

BIMCRONE, inşaat projelerinin planlama aşamasından, inşaat ve işletmeye, tesis yönetim aşamalarından dijital ikizini oluşturur ve güncel verilerle yönetilebilir hale getirir. Oluşturulan 3D mimari plan, program, maliyet-miktar verilerini ilişkilendirir, bu ilişkiyi sürdürür ve proje sırasında üretilen tüm verileri yapı elemanları ile ilgili olarak kayıt altına alır. Verilerin yapım sırasında ve sonrasında güncel tutulmasını sağlar. proje ve dijital ikizin korunduğunu.

BIMCRONE, tasarım aşamasında proje üzerinde yapılan revizyonları ve yapı elemanı bazında yapılan tüm değişiklikleri görsel renklendirme ve karşılaştırmalı liste olarak gösterebilmektedir. İnşaat aşamasında yapı elemanlarının şantiye üzerindeki durumu değiştirilebilir, notlar, fotoğraflar vb. dosyalar eklenebilir ve ilgili tüm paydaşların bilgilerine anında ulaşılabilir.

Detaylı raporlama modülü ile günlük, haftalık, aylık ilerleme raporları alabilir, süreçteki aksaklıkları kolayca tespit edebilir ve gecikme raporları alabilirsiniz.

BIMCRONE, tesis yönetimi için planlı, dönemsel işlerin takibini sağlar. Ayrıca bakım ve garanti süresi, belgelerin tek bir platformda takip edilmesini sağlar.

BIMCRONE ile %20 kâr, %35 verimlilik artışı sağlamak mümkündür. İnşaat sektöründe azalan karlılık oranları göz önüne alındığında, sektörün geleceğinde dijitalleşme önemli olacaktır.

Ocak ayında yürütülen uzun süreçler sonucunda kabul edilen BIMCRONE girişimi, program sürecinin ardından Big Bang etkisi ile ödüllere ve yatırımlara ulaşma şansına sahip olacak.