Written by BIMCRONE

Revit Modellemesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Revit Modellemesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Revit modellemesi yaparken BIM (Building Information Modeling) standartlarına uyum sağlamak, modelin doğru ve etkili bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. BIM standartları, bir proje boyunca tüm paydaşlar arasında tutarlılık ve verimlilik sağlar. BIM standartlarına uygun modelleme yapmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilir:

 

Modellemeye başlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılması: BIM projeleri için önceden belirlenmiş standartlar ve yönergeler vardır. Bunlara uyarak modellemeye başlamak, ileride daha büyük sorunların oluşmasını engelleyebilir.

  • Yeterli ayrıntı düzeyine dikkat edilmesi: BIM projelerinde ayrıntı düzeyi, yapılan modelin kalitesini ve doğruluğunu etkileyen önemli bir faktördür. Yetersiz ayrıntı düzeyi, modelin gerçek dünya ile uyumlu olmamasına neden olabilir. Örnek olarak döşemeler beton döküm planına göre modellenmelidir. Gerçekle bağlantısı olmayan bir model elemanı sürecin aksamasına neden olur.
  • Yeterli verinin elemanlara işlenmesi : Modelleme esnasında elemana ait bütün parametrelerin projeye uygun şekilde girilmiş olması gereklidir. WBS, Poz No, Mark ID vb. birçok parametrenin elemanlarda bulunması BIM süreçlerinin kolaylaştırılmasında büyük rol oynar.
  • Veri standardı uygunluğu: BIM projelerinde veri standardı uygunluğu önemlidir. Farklı bileşenlerin ve veri türlerinin farklı standartlara uygun olması, modeldeki verilerin tutarlılığını bozabilir. Tipler düzgün şekilde ayarlanıp amacına uygun kullanılmalıdır.
  • Yapı malzemelerinin doğru seçilmesi: BIM projelerinde malzeme özellikleri, modellemenin doğruluğunu ve yapılan analizlerin doğruluğunu etkileyen önemli bir faktördür. Yapı malzemelerinin yanlış seçimi, modeldeki verilerin yanıltıcı olmasına neden olabilir. Projedeki elemanın özelliklerine uygun bir şekilde modellenmesi gereklidir.
  • Yapılan değişikliklerin yönetimindeki hatalar: BIM projeleri, ekip üyelerinin değişiklikleri izlemesi ve yönetmesi gerektiğinden, bu süreçte hatalar yapılabilir. Örneğin, bir değişikliğin uygun şekilde belgelenmemesi veya bir bileşenin silinmesi, modelin doğruluğunu etkileyebilir. Bir elemana gelebilecek bir revizyonda o elemanı silip yeniden modellemek, silinen elemana ait bütün geçmiş verilerin silinmesine sebep olabilir.
  • Yapı kütlelerinin koordinatlarında bulunması: Çizilen blok – istasyon vb. Kütlelerde ana modele linkledikten sonra koordinatlarını vaziyet planına göre modellere atamak gereklidir. Aksi taktirde programdan alınan ifc exportları yanlış koordinata sahip olacaktır.

 

ERAY BURUKOĞLU