Written by BIMCRONE

3D Proje Çizimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Tasarım işlerini üstlenen müellifin Tasarım, Yapım ve İşletme süreçlerinde kullanılacak 3D projeleri geliştirirken, BIM süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken konular aşağıda listelenmiştir:

 

  1. Tasarım sürecinde, IFC dosya formatında dışa aktarmaya izin veren tasarım yazılımları kullanılmalıdır.
  2. Bölgeler ve disiplinlerin tasarım dosyası içerisinde tanımlanması beklenmektedir Model içindeki elemanlar da aynı şekilde tanımlanmalıdır. Bu yöntem çalışma alanını daha anlaşılabilir, modelin daha etkin kullanılmasını mümkün kılar. İhtiyaç olması halinde bu bölgeler ve disiplinler ayrı tasarım dosyalarında da Örnek vermek gerekirse; A Blok Mimari – B Blok Statik – C Blok Cephe…
  3. Çizilen blok – istasyon, disiplin vb. modellerde ana modele bağlantı kurulmalı, sonra koordinatlarını vaziyet planına göre modellere atamak gereklidir veya tüm disiplinlerde aynı başlangıç noktasını baz alacak şekilde tasarım yapılmalıdır. Aksi taktirde programdan alınan ifc exportları yanlış koordinata sahip olacaktır.
  4. Modelleme esnasında elemana Type Mark, Poz No, Mark ID vb parametrelerin projeye uygun şekilde girilmiş olması gereklidir. İhtiyaç olması halinde iş programı ve malzeme seçimleri belirlendikçe yeni parametreler olarak modele girilebilir. Model içindeki elemanlarda parametrelerin detaylı şekilde tanımlanması süreçlerinin yönetilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bu tanımlamaların tüm disiplinlerde ortak kod sistemi ile olması önemlidir. (bknz: BEP- BIM Execution Plan)
  5. Döşemeler, cephe duvarları, hafriyat, peyzaj elemanları vb. işlerde farklı yapım yöntemleri göz önünde bulundurularak model içerisindeki elemanların asgari büyüklükte tasarlanması Örnek vermek gerekirse 500m3 lük bir döşeme, beton döküm planına göre tek seferde dökülebileceği gibi birkaç seferde de dökülebilir. Bu durumda müteahhit firmanın döşeme betonunu tek seferde dökmeme ihtimaline karşı döşemenin asgari büyüklükte tasarlanması gerekmektedir.
  6. BIM modelinde sağlıklı bir iş takibi için kat parametreleri büyük önem arz etmektedir. Filtrelemelerin doğru şekilde çalışabilmesi farklı disiplinlerdeki kat parametrelerinin birbiriyle uyumlu olmasıyla mümkün olacaktır. Bu tanımlamaların tüm disiplinlerde ortak kod sistemi ile olması önemlidir. (bknz: BEP- BIM Execution Plan)

 

Eray Burukoğlu & Nesrin Akın Öztabak